Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. En de eersten komende, meenden dat zij meer ontvangen zouden, en zij zeiven ontvingen ook elk een penning. En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes,

IX. Zeggende: Deze laatsten hebben maar ten uur gearbeid, en gij

hebt ze ons gelijk gemaakt, die den last des daags en de hitte gedragen hebben.

Sluiten