Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV. En hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot hem: Zeg dat deze mijne twee zonen zitten mogen, de een tot uwe rechteres de ander tot uwe linkerhand in uw koninkrijk.

XM. Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert: kunt gij den drinkbeker drinken, dien ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede ik gedoopt word ? Zij zeiden tot hem: Wij kunnen.

Sluiten