Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkochten en kochten in den tempel, en keerde de tafels der wisselaars om, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten,

XII. en hij zeide tot hen : Er is geschreven : Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt.

XIII. En er kwamen blinden en kreupelen tot. hem in den tempel, en hij genas dezelve.

XIV. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden, die hij deed, en de kinderen roepende in den tempel en zeggende: Hosanna, den Zone Davids! namen zij dat zeer kwalijk,

Sluiten