Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI\ . Be doop van Johannes, van waar was die? uit den hemel, oj uit de mensehen? lïn zij overleiden hij zichzelven, en zeiden: Judien wij zege/en : uit den hemel, zoo zal hij ons zeggen: waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen: nit de mensehen, zoo vreezen wij de schare; want zij houden allen Johannes voor een profeet.

XXV. En zij, Jezus antwoordende, zeiden: Wij weten het niet. En hij zeide tot hen: Zoo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe.

Sluiten