Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvi. Maar wat dunkt u? Een mensch had twee zonen, en gaande tot den eerste, zeide hij: Zoon, ga heen en werk heden in mijnen wijngaard.

xxvii. Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet, en daarna berouw hebbende ging hij heen.

xxviii. Eu gaande tot den ticeede, zeide hij desgelijks, en deze antwoordde en zeide: Ik ga, heer, en hij <)ing niet.

Sluiten