Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX. Wie van deze twee heeft den teil des vaders gedaan ? Zij zeiden tot hem: De eerste. Jezus zeide tot hen : Voorwaar ik zeg w, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods.

XXX. Want Johannes is tot u gekomen in den wen der gerechtigheid en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te gelooven.

Sluiten