Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxxvi. Wanneer dan de heer des wijngaard* komen zal, wat cal hij dien landlieden doen ? Zij zeiden tot hem: Hij zal den kwaden een kwaden dood aandoen en zal den wijngaard aan anderen verhuren, die hem de vruchten op hare tijden zullen geren.

xxxvii. Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften : De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks-, van den Heer is dit geschied, en het in wonderlijk in onze ooqen ?

Sluiten