Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI. Muur Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dtoctaIt, niet wetende de Schriften, noch de kracht Gods.

XXII. Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk en worden niet ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als de engelen God* in den hemel.

XXIII. En wat aangaat de opstanding der dooden, hebt gij niet

Sluiten