Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij daar niet ingaat, en degenen, die ingaan zouden, niet laat ingaan.

XIII. TT 'ee u, gij schriftgeleerden en farizeën, gij geveinsden ; want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder den seliijn van lang te bidden; daarom zidt gij te zwaarder oordeel ontvangen.

XIV. Wee u, gij schriftgeleerden en farizeën, gij geveinsden ; wcnt gij omreist zee en land om éenen Jodengenoot te maken, en als hij 't geworden is, zoo maakt gij hem een kind der hel, tweemaal meer

Sluiten