Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVIII. Gij dwazen en blinden! Want wat is meerder, de gave, of het altaar, dat de gave heiliqt?

XIX. Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve en al wat daarop is. En wie zweert bij den tempel, die zweert bij denzelven en bij Dien, die daarin ivoont. En icie zweert bij den hemel, die zweert bij den troon Gods en bij Dien, die daarop zit.

Sluiten