Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot geluid, en zij zullen zijne uitverkorenen bijeenvergaderen uit de

vier winden, van liet eene uiterste der hemelen tot het andere uiterste <ter zelve.

. - Vlfi. En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zoo weet gij dat < e .omei nabij is; alzoo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen ziet, zoo weet dat het, nabij is, voor de deur.

./IX. Vo<)i wan) ik ze<j u: dit geslacht zal geenszins voorbijgaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijne woorden zullen geenszins voorbijgaan.

XXX. Doch van dien dag en ure weet niemand, ook niet de engelen, dan mijn Vader alleen.

Sluiten