Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXI. En gelijk de dagen van Noach waren, alzoo zal ook de toekomst, wezen ran den Zoon des mensc/ien.

XXXII. Want gelijk zij waren in de dagen vóór den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en bekenden liet niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzoo zal ook zijn de toekomst ran den Zoon des menschen.

Sluiten