Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXV.

I. Alsdan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke hare lampen namen en gingen uit den bruidegom tegemoet.

II. En rijj van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen.

III. Die dwaas waren, hare lampen nemende, namen geen olie met zich.

IV. Maar de wijzen namen olie in hare vaten, met hare lampen.

Sluiten