Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVIII. En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal iceening zijn en knersing der tanden.

XXIX. En wanneer de Zoon des mensclien komen zal in zijne heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op den troon zijner heerlijkheid, en voor hem zullen al de volkeren vergaderd worden en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt;

Sluiten