Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXV. En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergde en naakt, en gekleed ?

XXXVI. En wanneer hebben wij u krank gezien, of in de gevangems, en zijn tot u gekomen ?

XXXVII. En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zooveel gij dit ten van deze mijne minste broeders gedaan hebt, zoo hebt gij dat mij gedaan.

Sluiten