Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen enkele te verwaarloozen, ons niet tengevolge van een na

uurlyke neiging meer gelegen te laten zijn aan den eenen da

aan den anderen, maar ons bijzonder hen aan te trekken die T V oorzienigheid ons toezendf m r u . eKken, die de

dwingt boven anderen te verkiezen.'6 ^ °°ggeStegen nood 0DS

XXXVIII. Het is een artikel van ons trelnnf ,lo* •

vonden ,™Klen „n lief(|, ™ be-

selyke ballingschap en waaraan geen herstellen zijn zal- O Z lijke verbanning en afscheiding van het lichaam van Christ,

wijzing naar de hel, gemeenschap van straf met l V6r*

alles toont ons, dat men voor ditZeTullV Kt

over spreken moet. — De verhard* ,1 D' er Teel

boden, de zendelingen des duivels, die zijn rijk o!!" 1] ^Sf011' d® zijn stelregels op aarde verbreiden, ze prediken en d "

bilzetten door hun voorbeeld en aldus de kin 1 en bederven. Wachten wij er ons vo" o ^

bij hen aan te sluiten. ' " °"S °P een,Serlei wijze

jrr.re-die het -

— ~ terf,so:,',g"en:

ons, dat wij Jezus, indien wij hem levend n 1 n W1J

hadden helpen onderhouden' ^ ^

die nu lijden. Jn voor Z1JQ leden,

ijlen!\l7Zn°:Po7l oT leZT'tt 7 "'Y'

ons noodig had? Welnu Te™ / S ar ware ei*

konden doof. I Zd ' "* 0M dit hiM zelf- " -8

verootmoedigen en nrlletZ "j Z d°et'

ons nu zegt in zjjn woord en het o„, i„ 'I ♦ te'

teneinde het ons niet ope„ba.r en in zij„ t " , 0°r "",atert-

grooten dag. zeggen op den

Sluiten