Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXVI.

I. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijne discipelen zeide :

II. Gij iveet dat na twee dagen het pascha is, en de Zoon des menschen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden.

Sluiten