Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoogepriesters, die genaamd was Kajafas, en beraadslaagden tezamen, dat zij Jezus met listigheid vangen en dooden zouden.

^" Doch zij zeiden: Aiet op het feest, opdat er geen oproer worde onder het volk.

V. Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon den melaatsche, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fiesch met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat.

Sluiten