Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maal moet opzoeken om hem te aanbidden en door hem gevoed te worden.

IX. De liefde is vooruitziende, en zij heeft soms als bij instinkt voorgevoelens, waarvan zij de reden niet weet. — Bewonderen wij de goedheid en nederbuiging van Jezus, die ten behoeve van deze heilige vrouw de plechtigheid zijner begrafenis vervroegt, daar hij voorziet, dat zij den troost niet zal kunnen hebben om hem na zijn dood te balsemen. — Eene ware liefde verdient beloond te worden wegens alles, wat zij had willen doen, en Jezus ziet in hare bedoelingen meer, dan zij zelve er in zag. — Be daden der vromen bevatten soms verborgenheden in zich, die zijzelven niet verstaan, zooals de daad van Maria de verborgenheid der begrafenis des Heeren in zich bevat. — De zorgende liefde des Heilands doet hem alle gelegenheden aangrijpen, om de gedachte aan zijn dood te vernieuwen, om er zijn ware discipelen op voor te bereiden, om eenige gewetensknaging bij den verrader op te wekken door liemzelven zijn hart te ontdekken.

X. God vindt er genoegen in, de daden te verheften, die de wereld in een van den zijnen grootelijks verschillenden geest aikeurt. Gelukkig hij, die zich vergenoegt met de goedkeuring van Hem, die de harten ziet. — De goede werken doorbalsemen de gansche kerk met hun welriekenden geur. De tegenspraak der meuschen er tegen gaat voorby ; hunne vruchten en de stichting, die zij bewerken, blijven altoos. Er bestaat voor hen eene altijddurende opvolging en overlevering door de navolging. Rekenen wij ons gelukkig die overlevering te mogen helpen voortzetten, en er als een kanaal voor te zijn, terwijl wij ons beijveren 0111 Jezus te zalven in de armen en kranken, hetzij door lien te ondersteunen, hetzij door hen te vertroosten.

XI. Een liefdevolle terechtwijzing voltooit soms de verharding van eenen verworpene. Toch heeft hij, die haar gaf, zijn plicht gedaan, en hem blijft niets over dan zich te verootmoedigen en de oordeelen Gods te aanbidden. —

Sluiten