Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV. En hij zeide: Gaat heen in de stad tot zulk eenen, en zegt hem; de Meester zegt: Mijn tijd is nabij, ik zal bij u het pascha houden met mijne discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het pascha.

XVI. En als het avond geworden icas zat hij aan met de twaalf.

XVII. En toen zij aten, zeide hij: Voorwaar zeg ik u, dat een van u mij zal verraden.

Sluiten