Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXX. Je zus zei Je tot hem: Voorwaar zeg ik u, dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen.

XXXI. Petrus zeide tot hem: Al moest ik ook met u sterven, zoo zal ik n geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen.

XXXII. Toen ging Jezus met hen in een plaats, genaamd Gethsemané, en zeide tot de discipelen : Zit hier neder totdat ik henenga en aldaar zal gebeden hebben.

XXXIII. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Ze bedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden.

Sluiten