Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLI. Toen kwam hij tot :ijne discipelen en zeide: Slaapt nu voort en rust; ziet, de ure is nabij gekomen en de Zoon des mensehen wordt overgeleverd in de handen der zondaren.

XLII. Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die mij verraadt.

XLIII. En als hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalf' kwam, en met hem een groote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks.

XLIV. En die hem verried had hun een teeken gegeven, zeggende: Dien ik zal kussen, die is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, Rabbi, en hij kuste hem.

Sluiten