Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIL Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Ka ja-

fas, den hoogepriester, alwaar de schrijtgeleerden en ouderlingen vergaderd waren.

LIII. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoogpriesters, en binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren om het einde te zien.

LIV. En de overpriesters en de ouderlingen en de gelieele raad

Sluiten