Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zochten valsc/ie getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem dooden mochten, en vonden niet.

LV. En hoewel er vele valsche getuigen toegekomen waren, zoo vonden zij toch met. Alaar ten laatste kwamen twee valsche getuigen, en zeiden: Deze heeft gezegd: lk kan den tempel Gods afbreken en in drie dagen denzelven opbouwen.

LVI. En de hoogepriester opstaande, zcide tot hem : Antwoordt gij niet ft ? wat getuigen deze tegen u ?

Sluiten