Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII. En als hij op den rechterstoel zat, zoo heeft zijne huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met dezen rechtvaardige; want ik heb lieden veel geleden in den droom om zijnentwil.

XIII. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aantgeraden, dat zij zouden Bar-abbas begeeren en Jezus dooden.

Sluiten