Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV. En de stadhouder antwoordende, zeide: Welken van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? Ku zij zeiden: Har-ahhas.

■ Pilatus zeide tot hen: TT at zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus ?

I' Zij zeiden allen tot hem: Laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: Wat heeft hij dan kwaads gedaan ? En ~~ 'j riepen te meer, zeggende: Laat hem gekruisigd worden.

Sluiten