Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, deze mensch was Gods zoon.

XL. En aldaar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om hem te dienen, onder welke toas Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Joses, en de moeder der zonen van Zebedeus.

XLI. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatliea, met name Jozef, die ook zelj een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde liet lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus, dat hem het lichaam gegeven zou worden.

Sluiten