Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLil. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelve in een zuiver fijn lijnwaad.

XLIII. En leide dat in zijn nieuw graf, 'ticeik hij in een steenrots uitgehouwen had, en een grooten steen tegen de deur des grajs gewenteld hebbende, ging hij heen.

XLIV. En aldaar was Maria Magdalena en de andere Maria, zittende tegenover het graf.

Sluiten