Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij leereu bij dat graf zich voor de wereld verborgen te houden en zich met Jezus te laten begraven. Steeds is het tijd om dit gezamenlijk met haar te leeren, en er zich op te beijveren om de neiging te ouderdrukken, die alle Adamskinderen hebben om in de wereld op te treden en het verkeer in haar op te zoeken.

XLV. Aanbidden wij Jezus, die zelfs in het graf gesmaad en vervolgd wordt door hen, die de eersten moesten zijn in heiligmaking. — Wat al voorzorgen om de waarheid te smoren, om de herinnering er aan te begraven en alle toegangen voor bet geloot af te sluiten ; maar hoe ijdel blijken zij tegen de voornemens van de wijsheid Gods! — Zij maken bij voorbaat de verborgenheid der opstanding openbaar, terwijl zij het geloof er aan willen verhinderen, en doen door bun eigen woorden hun valsche beschuldiging te niet ten opzichte van het gewaande zeggen van Jezus aangaande de verwoesting des tempels, terwijl zij nu zeiven de profetie daarover in het ware licht stellen: zoo blind is de mensclielijke voorzichtigheid.

XLVI. De voorzichtigheid der menschen is nutteloos en machteloos tegenover God; hij verplicht haar baars' ondanks hem te dienen, door toe te laten dat zijzelven hun lasteringen bij voorbaat weerspreken en het middel verschaffen om een ieder te overtuigen, dat het lichaam vau Jezus niet door zijne discipelen weggenomen kan zijn. — Het geloof is voor den geloovige de bron van een groote gerustheid door eigen leerzaamheid en eenvoudigheid. Len ongeloovige kwelt zich eindeloos om zich te stijven en te wapenen tegen de bewijzen, die het geloof aanvoert en om zich in zijn ongeloof te handhaven. Laat ons gaarne ons door de waarheid laten overwinnen, uit vreeze dat wij onzes ondanks ten slotte door hare overwinning te schande zullen worden gemaakt.

XLVII. De Joden bevestigen de opstanding van Jezus tegen hun eigen plan in, en arbeiden alleen om zich te onverschoonlijker te maken wegens hun ongeloof. — Laten de sterke geesten het ons

Sluiten