Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXVIII.

I. En laat na den sabbat, als het begon te lichten, teqen den eersten dar/ der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien

II. En ziet, er geschiedde een groote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe en wentelde den steen af van de deur, en zat op deneelven. En zijne gedaante was gelijk een bliksem, en zijne kleeding wit gelijk sneeuw.

III. 7:.11 uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt qeworden, en teerden als dooden.

Sluiten