Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen zij mij zien.

X. En als zij heengingen, ziet eenigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten den overpriesters al de dingen, die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel geld, en zeiden : zegt: zijne discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen, als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van den stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen, en maken dat gij zonder zorg zijt.

I. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de. Joden tot op den lmidigen dag.

Sluiten