Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om een getal met 125 te vermenigvuldigen, vermenigvnldige men met 1000 — d. i. men voege er drie nullen aan toe — en deele dan door 8.

(125 = 4 van 1000).

Moet men in het algemeen vermenigvuldigen met een getal dat 4. t01 i van een veelvoud van een macht van 10 is, dan vermenigvuldige men met dit veelvoud en deele het product door 2, 4 of 8. De voornaamste getallen, die hier nog in aanmerking komen, zgn:

50 = ivan 100; 175 = {van 700; 275 = 4van 1100;

75 — -t , 300; 225 = 4 , 900; 375 — 4 , 3000;

150 = A , 300; 250 = 4 , 1000; 625 = 4 , 5000.

4) 225 X 4975 5) 375 X 4975 6) 625 X 4975 ' 900 3000 5000

4477500 14925000 24875000

4 8 8

1119375 1865625 3109375

Komt in den vermenigvuldiger een der voorgaande cjjfergroepen voor, dan vermenigvuldige men naar den bovenstaanden regel eerst met die groep en vervolgens met de overige cijfers van den vermenigvuldiger, bijv.:

7) 4258 X 7145600 8) 31256 X 7145600 0

1786400 (.25) 8932000 (.125)

285824 (.4) 214368 (.3)

571648 (.8) 428736 (.6)

304259648 2233428736

§ 12 Bestaat de vermenigvuldiger uit cijfers of cijfergroepen, die veelvouden

van elkaar zijn, dan vermenigvuldige men het vermenigvuldigtal eerst met het

kleinste Icgfer of de kleinste cijfergroep, vervolgens het gevonden product met het getal, dat aanwijst, welk veelvoud de tweede cijfergroep van e eerstgenoemde is enz., en telle de zoo verkregen producten samen, bijv.:

9) 71456 X 4258 10) 36279 X 48765

29806 (• 7) 438885 (. 9)

59612 (.14 = 2. 7) 1316655 (.27 =3.9)

238448 (. 56 = 4 . 14) 1755540 (. 36 = 4. 9)

304259648 1769145435

11) 56763 X 562973 12) 1604032 X 54396

3940811 (• 7) 217584 (. 4) •

35467299 (. 63 = 9 . 7) 870336 (. 16 - 4 . 4)

31526488 (. 56 = 8 . 7) 1740672 (. 32 = 2.16)

31956036399 87252924672

Sluiten