Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Deeling van geheele getallen.

§ 25. De deeling leert ons vinden, hoe dikwijls een gegeven getalm

een ander begrepen is.

Het eerste der gegeven getallen heet deeler, het an ere .

Het getal, dat aanwast, hoe dikwijls de deeler in het deeltal begrepen

is, draagt den naam van quotiënt.

De deeling wordt aangeduid door hetteeken:, gedee oor. a linkerzijde van dit teeken wordt het deeltal, aan de rechtende de deeler geplaatst. Ook kan men gebruik maken van een horizontale streep, waarbij dan het deeltal boven, de deeler onder de streep geplaatst wordt. Zoo beteeke

24 : 6 = 4 of ^ = 4, dat 6 viermaal begrepen is in 24.

Als men bg een deeling tot laatste rest nul krijgt, dan zegt men, dat de

deisnde Teek?een der getallen van 1 tot 20, dan kan het quotiënt bepaald worden, zonder de gedeeltelijke producten of de resten op te schrgven, mi s men de tafel van vermenigvuldiging tot 10 X 20 kenne. (Zie ook § 8) a 26 Om de deeling in 't algemeen vlug uit te voeren, dient men achtereenvolgende resten te bepalen, zonder de gedeeltelik Product®n °p e schrijven. Na het eerste cijfer van een gedeeltelijk product gevonden te hebben, »Ï onmiddellijk, „et Setalp i.n § 6, ..rste cijfer de, .»,r.enk.»,StJ rest er uit afgeleid; op dezelfde wijze gaat men te werk met elk der volgende

cijfers, bijv.: ^ 9?4 / 405687 / 4i6

1608 6347 503

. Verklaring. 974 is in 4056 viermaal begrepenuNuis4 X4 = 16, 16 + 0 = 36; 4 X 7 + 3 = 29,29 +6 = 35; 4 X 9+3-39,89 + 1- . De rest is dus 160. , ,,i_ o. i y 7 — 7

974 is in 1608 eenmaal begrepen. Nu is 1 X4 — 4,4 + 4— ,

7 4-3 = 30; 1X9 + 3=10, 10 + 6 = 16. DeJJ* ^ ^

974 is in 6347 zes ma al begrepen, Nu is 6 X 4—4,2 + .

= 44, 44 + O = ; 6 X 9 + 4 = 58, 58 + 5 = 63. De rest is dus 503.

8 27. Is de deeler eenige eenheden kleiner dan een macht van 10, dan deele men door deze macht en vermeerdere elk der opeenvolgende resten met het product, dat men verkrijgt, als men elk der cijfers van het quotiënt vermenigvuldigt met het verschil tusschen de genoemde macht en den gegeven ee er, 41) 999/7985453/7993

(999 = 1000 - 1) 9924

9335 3443 446

Sluiten