Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nuuruDL«t."fti..v«»' - -

Verder is hier van toepassing, wat in § 6 en 7 over de aftrekking van geheele getallen voorkomt.

4. Vermenigvuldiging van tiendeelige breuken.

§ 69. Om het product te bepalen van twee decimale getallen, vermenigvuldige'men ze, alsof het geheele getallen waren en schrappe in het product zooveel cijfers af, als in beide factoren samen afgeschrapt zijn. Zoo is:

9123 425 9123 X 425 9,123 X 4,25 = X ÏO2 = 10» '

In deze uitkomst wjjst de deeler 105 aan, dat het product 9123 X 425 vijf decimalen moet bevatten, omdat in de factoren 9,123 en 4,25 samen

vijf decimalen voorkomen.

§ 70. Moet men een decimaal getal met een gewone breuk of met een gemengd getal vermenigvuldigen, dan zou men het decimale getal tot een gewoon gebroken getal kunnen herleiden en vervolgens de bewerking met behulp van § 46 en 47 kunnen uitvoeren. Ook zou men de gewone breuk of het gemengde getal tot een tiendeelig getal kunnen herleiden, om daarna den

regel der vorige paragraaf toe te passen. Veelal is geen van beide herleidingen aan te bevelen. Liever beschouwe men het decimale getal als een geheel getal en make gebruik van de opmerkingen, voorkomende in § 48 tot §51. Bgv.: 105) & X 143,28 (§ 48) 106) 6$ X 235,6 (§ 481

Jv of A van 143,28 =~~71,64 7 X 235,6 =

^ = £ van 't vorige = 8,955^ j x 23°'6 ~ ' af

80 595 ^ 1619,75

107) 62} X 198,7 ' (§ 49) 108) 94£ X 654,32 (§ 50)

99350 58888 8 (.9) 8 294444 (.4} = ivan9)

12418,75 61833,24

i 71 In den handel komt het meermalen voor, dat het product van twee

getallen ieder met een groot aantal decimalen, nauwkeurig genoeg is in twee of drie decimalen. In dit geval past men de verkorte vermenigvuldiging toe, die in het volgende voorbeeld verklaard wordt. Vergelijk o. a. § 100. 109) Bepaal het product van 46,97547 en 0,23467 in twee decimalen

nauwkeurig.

a) 46,97547 &) 0,2346^

0,23467 46,97547

"97395 9,387

I.409 1,408 188 211

28 16

3 1

II.023 11,023

Sluiten