Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgende cijfers van het quotiënt verwaarloost men n.1. telkens één cijfer van den deeler, waardoor alle gedeeltelijke producten gelijknamig worden.

2) Komt in een gedeeltelijk product bij de eenheden der laagste orde nog een deel van zulk een eenheid voor, dan laat men elk deel, dat kleiner is dan 0,5, weg, terwijl men 0,5, en wat meer is, door 1 vervangt.

3) Eindigt de deeling door gebrek aan cijfers in den deeler, dan verkrijgt men in het quotiënt 6f evenveel cijfers als het gebruikte aantal in den deeler, öf één minder. Het voorlaatste cijfer van het quotiënt is dan gewoonlijk nauwkeurig.

4) Uit de voorgaande opmerking volgt, dat men vooraf bepalen kan, hoeveel cijfers van den deeler verwaarloosd kunnen worden, om het quotiënt tot in een gegeven aantal decimalen nauwkeurig te krijgen.

5) Bij de tweede deeling, in No. 130, is aangenomen, dat het quotiënt nauwkeurig moet zijn tot in 3 decimalen. Daar het cijfer der geheelen in het quotiënt 0 is, en de deeler uit 4 cijfers bestaat, kunnen 4 decimalen van het quotiënt, dus 3 nauwkeurig, verkregen worden, door telkens één cijfer van den deeler weg te laten. Hieruit volgt, dat in het gegeven geval de laatste 3 decimalen van het deeltal verwaarloosd kunnen worden.

6) Het is duidelijk, dat bij de benaderde deeling ook nog de verkorting, die in § 26 behandeld is, kan worden toegepast, bijv.:

131) 49,76 / 8732,12% / 175,485 37561 27293 2413 423 25 0

§ 81. Vraagstukken.

Ontwikkel de volgende producten: 300) 0,25X6,75 (§ 11). 302) 12,5 X 6143.5 (§ 11). 304) 6,25 X 59,75 (§ 11). 306) 6,24 X 4,608 (§ 12). 308) 16,42X634,5 (§ 12). 310) 8,4X0,96 (§ 16).

312) 1,09 x 10,9 (§ 17). 314) 1,09 X 1,07 (§ 19). 316) 99,2 x 9,87 (§ 22). 318) 7-J x 241,9 (§ 48). 320) j|x 1,5736 (§ 48). 322) 112^ x 698,75 (§ 49).

301) 0,75 x 0,315 (§ 11). 303) 0,375 X 692,5 (§ 11). 305) 0,875 X 732,08 (§ 11) 307) 12,96 X 73,18 (§ 12). 309) 99,7X915.25 (§ 13). 311) 15,2 X 16,8 (§ 16). 313) 11,5 X 1,15 (§ 18). 315) 0,97 X 9,8 (§ 22). 317) X 21,4 (§ 48). 319) 5£ X 6,536 (§ 48). 321) ff X 348,056 ig 48). 323) 41^X4,12 (§ 50).

Sluiten