Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Benader de volgend. p,od«.t.n tot in duizendste» n».ke«.ig, »«t »-

hulp van § 71:

*9±\ O 4789 X 0 432. 325) 2,345 X 80,24563.

s ss,. s EHSSr789-

330) 12,2436 X 964,8925. 3»D 26'537 x 57'968

Benader, met behulp van § 71, de volgende producten tot in honderd

sten nauwkeurig:

332) 2,4375 X 47,4536. «»>

334) 9,551 X 54,9251. 335 «•» *

336) 2,322 X 21.801 7 6475 x 3437,07444.

338) 4,201 X 842,675. > • 195,48654897645

^SVx1S,S6S. "Im&x 587,42805. Ontwikkel, met b.talp ™ 3 72 en S 26, d. volgend. quotumten Mm

™' „ 346) 4460,976 : 14,4.

S44) 7,24 : 0,85. 345 8 245 . 2,17 „ „ .. 12,67

ï£', S783'558342. "ij 0,496879 : 3,26 332, 61,42218 : 0,8264.

353) 478,34 : 0,764.

Bepaal de volgende quotienten naar § 72 en § 28:

354) 497,36 : .2,5. 365) «•»'*»• »g ££ ! In.

357) 473,22:62,5. 358) 8,974.17,.

Voer de volgende deelingen uit met behulp van den rege in

33») 8.0» • i;, «Jg «ffj,! 82 363) 792,45 '= IJ. S ; IW 367) "ISA- 368) 123,456 : 93i;

Ontwikkel de volgend, quotiënten tot in duizendste» nau.keung (.»

8 369) 80462,316: 99.376, SSESJSi""-

3«5i®5 SSiE

381) 6987,55 :99<i. 382) 42132,6 . 9»*

Bep», de volgende „..«enten tot in dn—sten n.n.ke.ng (™ I 75)

®84) ",','ÏÏ5 -Z t<£) 5764*72 '■ 'li 38S >U> .001X S, IS. »! 9035,75 : 102!. 362) 9035,75 : 1002,

Sluiten