Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dG = decigram — 0,1 gram.

cG = centigram =0,01 .

inG = milligram = 0,001 ,

De stoffelijke gewichten zijn stukken van 50,25,20,10,5,2 en 1 KG,., en 1 HG, 5, 2 en 1 DG, 5, 2 en 1 G, 500, 200,100, 50, 20,10,5, 2 en 1 mG. De gewichten beneden één KG worden van geel koper, de overige van gzer of geel koper vervaardigd; de gram en haar deelen mogen ook bestaan uit zilver, platina, aluminium of ander kostbaar metaal.

De ijzeren gewichten hebben de gedaante van een afgeknotten kegel, waarvan de middellijn van het grondvlak en de hoogte gelijk zijn. De middellijn van het bovenvlak is ongeveer één tiende kleiner dan die van het grondvlak. He gewicht is aan de bovenzijde voorzien van een looden kraag ) en van een ijzeren staanden ring; aan de onderzpe bevindt zich, in de richting van de as, een opening, die de gedaante heeft van een afgeknotte vierzgdige piramide. ) De koperen gewichten hebben een cilindrische gedaante; zfl zijn aan de bovenzijde voorzien van een knop, als ze kleiner zijn dan een KG; in het tegenovergestelde geval mag het handvat uit een ring bestaan e ee en van de G hebben echter den vorm van vierkante plaatjes. Ook mogen stukken van één G van dien vorm vervaardigd worden.

Het is verder geoorloofd, deelen van de KG samen te stellen uit holle, in elkaar sluitende stukken, bekend onder den naam van pijl- of sluitgewicht. De in elkaar sluitende stukken vormen te zamen 1 KG, 5, 2 ot 1 Hl*.

De gewichten, uitsluitend bij de koornschalen te bezigen, hebben de gedaante van cilinders, aan de bovenzijde van een rand voorzien; alleen de vier kleinste stukken zijn vierkante plaatjes. De eenheden dezer gewichten zijn, voor de koornschalen van een L, de DG; voor die van een halyen L, de halve DG; voor die van 2 dL, de dubbele G; en voor die van een dL, de G. Het stel gewichten voor elke schaal bestaat uit stukken van 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3 en 2 eenheden, alsmede van 1 en van \ eenheid, al e gemerkt met de letters gg. (graangewicht).

b) Herleiding van benoemde getallen.

§ 90. Daar in de landen, waar het metrieke stelsel ingevoerd is, ook de munten gewoonlp tiendeelig verdeeld zijn, worden er alle bewerkingen met maten, gewichten en munten uitgevoerd met behulp van de leer der tiendeelige breuken. Vraagt men bijv. den prijs van S HL, 7 DL, 5 L en 8 d U, als de prijs van 1 L 75 cent bedraagt, dan herleidt men de gegeven maa hoeveelheid tot liters, den gegeven prijs van 1 L tot guldens, waardoor he

1) Deze kraag dient, om er den naam van het gewicht en de ijkmerken

op te plaatsen. ,.. „ ....

2) Deze opening wordt gebruikt, om het gewicht, bi) afwijking van de

wettelijke zwaarte, te justeeren.

Sluiten