Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 9*2. Om een grootheid, die uit twee ongeljjknamige hoeveelheden samengesteld is, te herleiden tot een hoeveelheid, die alleen uit eenheden der hoogste orde bestaat, deelt men het gegeven aantal eenheden der laagste orde door het aantal, dat in één eenheid der hoogere orde voorkomt en vermeerdert dit quotiënt met de nog aanwezige eenheden dezer orde. Bestaat de grootheid uit drie ongelijknamige hoeveelheden, dan wordt de voorgaande regel nog eens toegepast, bijv

135) Engeland. Herleid 7 pounds sterling (£), 12 shillings (8) en 6 pence (d) tot pounds sterling. (1 £ = 20 s a 12 d.)

Daar 1 d geljjk is aan ^ s, is 6 d = s = ^ s, dus 12 s en 6 d — 12^ s.

Daar 1 s gelijk is aan ^ £, is 12£ s = £ = $ £> dus " ^ s of

7 £, 12 s en 6 d = 7f £.

Ook als volgt kan men de herleiding inrichten:

12 s en 6 d = (12 x 12 -I- 6) d = 150 d en 1 £ = 20 s d 12 d = 240 d,

dus 12 s en 6 d = £ = $ £■

Op dezelfde wijze herleidt men een gegeven aantal eenheden van lagere

orde tot eenheden eener hoogere orde, bjjv.:

136) Engeland. Hoeveel hundredweights (cwt) zijn gelijk aan 441 pounds avoirdupois (ffi avdp) ? [1 cwt = 4 quarters (qrs) a 28 « avdp.]

Daar 1 cwt — 4 qrs a 28 *u' avdp = 112 U' avdp is, is 1 S avdp — rta cwt, dus 441 avdp = cwt = 3|# cwt.

Ook als volgt zou men het vraagstuk kunnen oplossen:

441 « avdp = 4^* qrs = 15} qrs = cwt = 3j| cwt.

137) Engelsch Indië. Hoeveel rupees, annas en pie zyn begrepen in 690 pie? (1 rupee = 16 annas a 12 pie.)

Eerste oplossing. Deelt men 690 pie door 12 pie, dan verkrijgt men 57 tot quotiënt en 6 pie tot rest; dus is 690 pie = 57 X 12 pie + 6

pie = 57 annas en 6 pie.

Deelt men 57 annas door 16 annas, dan is het quotiënt 3 en de rest 9 annas; dus is 57 annas = 3 X 16 annas + 9 annas = 3 rupees en 9 annas.

Voor 690 pie kan men derhalve schrijven: 57 annas en 6pie of 3 rupees,

9 annas en 6 pie. ,

Tweede oplossing. 1 rupee = 16 annas a 12 pie = 192 pie. Deelt men nu 690 pie door 192 pie, dan is het quotiënt 3 en de rest 114 pie, dus 690 pie = 3 X 192pie + ïlipie = 3 rupees en 114 pie. ^

Deelt men verder 114 pie door 12 pie, dan vindt men: 114j?ie _ 9 x 12 pie + 6 pie = 9 annas en 6 pie.

Derhalve is 690 pie = 3 rupees en 114 pie = 3 rupees, 9 annas en 6 pie.

§ 93. Vraagstukken.

418) Hoeveel dM3 heeft een DS?

419) Hoeveel DL heeft een S?

Sluiten