Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

420) Hoeveel 6 weegt een dL water?

421) Druk den inhoud van een dS uit in dL.

422) Bepaal de zwaarte van een dubbelen cL water.

423) Welke maat kan gevuld worden met 50 KG water?

424) Hoe lang moet hout zijn, om met elk der ruimtematen juist zooveel af te meten, als door den naam der maat wordt aangewezen? (Zie § 87).

425) Hoeveel S hout bergt men in een halve decastere, als de beweegbare lat tot het hoogste punt opgeschoven en de maat vervolgens met blokken van 0,5 M lengte gevuld wordt? (Zie § 87).

426) Volgens Garnier is te Parijs de hoogte van de stire, voor het meten van hout, 88 cM en de lengte van het grondstuk 1 M. Hoe lang is het hout ?

427) Herleid 6 M, 8 dM en 5 cM tot mM.

428) Hoeveel is 17 HA, 5 A en 9 cA, uitgedrukt in M2?

429) Druk 5 DS, 7 S en 75 dM3 uit in dM3.

430) Hoeveel L zijn gelijk aan 15 HL en 7 DL?

431) Herleid 7 A, 5 M2 en 8 dM2 tot HA.

432) Druk 2 HL, 7 L en 5 dL uit in DL.

433) De dubbele HL is volgens koninklijk besluit van 16 Oct. 1869 een cilindrische maat, waarvan hoogte en bodemmiddellijn elk 634 mM lang zijn. Hoeveel cM3 is de maat te groot? n = 355 : 113 *).

434) Volgens koninklijk besluit van 1 Sept. 1877 moet de dubbele HL voortaan 5,89 dM wijd en 73,4 cM hoog zijn. Hoeveel cM3 is deze maat

te klein? n = 355 : 113.

435) De HL, vóór 1877 vervaardigd, heeft 503 mM hoogte en wijdte. Dezelfde maat, na 1877 vervaardigd, heeft 46,7 cM wijdte en 5,84 dM hoogte. Hoeveel cM3 verschillen deze maten onderling? * = 355 : 113.

436) De houten halve HL, vóór 1877 vervaardigd, heeft een bodemmiddellijn van 0,399 M. Hoe groot is zijn hoogte, in mM nauwkeurig? n — 3,1416.

437) De houten halve HL, na 1877 vervaardigd, heeft een middellijn van 37 cM. Hoe groot is zijn hoogte, in mM nauwkeurig? n — 3,1416.

438) De dubbele DL voor droge waren heeft een hoogte van 292,5 mM. Hoe groot is zijn middellijn, in mM nauwkeurig? n — 3,1416.

439) De DL voor droge waren heeft een hoogte van 23,45 cM. Hoe groot is zijn middellijn, in mM nauwkeurig? n = 355 : 113.

440) De halve DL voor droge waren heeft een hoogte van 1,86 dM. Hoe groot is zijn middellijn, in mM nauwkeurig? n — 3,1416.

441) Hoe groot zijn, in mM nauwkeurig, de afmetingen van een halven dL voor droge waren, wetende, dat ze onderling gelijk zijn? n — 22 : 7.

i) Voor den inhoud van een cilinder heeft men de formule: 7= nr 2/i, waarin I den inhoud, r de halve bodemmiddellijn en h de hoogte voorstelt.

Zie mijn Stereometrie, § 529. Voor * gebruikt men o. a. de benaderde

waarden V of 3,1416 of ffjb De Matste waarde is de nauwkeurigste.

Sluiten