Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste oplossing. 22 £ 10 8 d

15 tons = 387 £ 10 s - d

15 cwt = van 't vorige = 16 „ 17 » 6 .

8 qrs = . . = — , 16 , 10} „

14 t=i i • = — * 2 * *

op

355 £ 7 s 2 d.

Tweede oplossing. Ware de prijs 1 £ per ton, dan zou men 1 sper cwt, 3 d per qr en 1} d voor 14 « betalen. De waarde van 15 tons, 15 cwt, 3 qrs en 14 <&' zou dus zjjn 15 £, 15 s en 10} d. Daar de prijs echter 22 £ 10 s, of 22} £, per ton bedraagt, is de waarde der partij:

22} X 15 £ 15 8 10} d.

315 £ 17 s 6 d (. 20)

39 . 9 , 8 , (. 2} = } van 20)

op

355 £ 7 s 2 d.

§ 101. Vraagstukken. *)

490) Engeland. Vermenigvuldig 75 £, 17 s, 9 d met 73.

491) Engeland. Hoeveel is 3$ x £ 3.14.5?

492) Engeland. Vermenigvuldig 16 cwt, 1 qr en 22} <8! met 143.

493) Rusland. Herleid 1^ x 11 <ffi, 8 solotnik en 24 doli.

494) Rusland. Vermenigvuldig 43 "8 en 24 solotnik met

495) Rusland. Hoeveel is 147x5 berkowetz, 6 pud en 25 H8?

496) Ned. Indië. Bepaal den prijs van Iböpicol, 20 katti a ƒ48 ywpicol.

497) Duitschland. Wat betaalt men voor 24 <i£, 26 Loth, als 1 ï 96 Pfennige kost? (I « = 50 Loth-, 1 Eeichs-Mark = 100 Pfenmge.)

498) Duitschland. Wat is de prijs van 9 Scheffel, 30 Liter, als 1 Scheffel betaald wordt met 25,50 Reichs-Mark? (1 Scheffel — 50 Liter.)

499) Engelsch Indië. Wat betaalt men voor 72 factory-maunds, 24 seers, 4 chittacks a 125 rupees, 4 annas per maundl

500) Engelsch Indië. Wat is de prijs van 121 bazar-maunds, 30 seers, 2 chittacks a 22 rupees, 8 annas per maund ?

501) Cuba. Wat is de prijs van 64 quintales, 3 arróbas en 11} a 12 dollars, 5} reales per quintal ? (1 quintal = 4 arrobas a 25 <ffi; 1 dollar = 8 reales.)

502) Engeland. Bepaal de waarde van 287f yards a 5 s, 5 d per yard.

503) Engeland. Wat is de prijs van 142 troy-% 10 oz, 11 dwts k 59f d per oz ?

x) Voor de vreemde munten, maten en gewichten raadplege men, zoo noodig, het alphabetisch ingerichte „Aanhangsel .

Sluiten