Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«8/7411/ £75,6224...

551 20

610 s 12,448

220 12

240 d 5,376 440 48

Opmerkingen. 1. De deeling is hier uitgevoerd met behulp van §27.

2. Het quotiënt is minder dan 0,0001 £, dus minder dan 0,0240 d te klein. Verwaarloost men nu nog de tiendeelige breuk 0,376 in het aantal d, dan verschilt de uitkomst £ 75.12.5 toch nog minder dan 0,5 d van de ware uitkomst.

3. In plaats van het antwoord in een decimaal getal te ontwikkelen, kan men de eerste oplossing van voorbeeld N°. 146 volgen. Men verkrjjgt dan:

98 / 7411 £ / 75 £ 12 s 5 d 551

61 X20 = 1220 s 240

44 X 12 = 528 d

38.

4. Men kan beide gewichtshoeveelheden tot qrs of beide tot cwt herleiden. Het quotiënt der zoo gevonden getallen zal blijkbaar ook het gevraagde aantal £ aanwezen.

§ 105. Vraagstukken. *)

511) D u i t s c h 1 a n d. Hoeveel £, s en d kan men koopen voor 7061,75 Reichs-Mark, als men voor 1 £ 20,42 RM betaalt? (l£ — ^0sal ^

512) d u i t s c h 1 a n d. Als men £ 132. 7. 6 met 2700,45 Reichs-Mark

betaalt, wat is dan de prijs per £? (1 £ = 20 s a 12 d).

513) Nederland. Als 1 £ gekocht wordt voor f 12,10, hoeveel £, s en d

kan men dan koopen voor ƒ6553,51? (1 £ = 20 s è, 12 d).

514) Frankrijk. Bepaal den prijs per £, als men voor L 413.17.J een som van 10449,92 francs betaalt. (1 £ = 20 s a 12 d).

515) Rusland. Deel 448 berkowctz, 1 pud, 39 ®, 4 solotmk en 64 dolt

d°516) Rusland. Bepaal den prys per pud, als men voor 4245,13 roebels

4 pud, 12 'B, 54 solotnik en 36 doli koopen kan.

517) Rusland. Deel 45 berkowetz, 8 pud, 2047 solotmk en 48 doli door 3 pud, 26 % 69 solotmk en 49 doli, het antwoord in geheelen nauwkeurig.

i) 700/de vreemde munten, maten en gewichten raadplege men, zoo noodig, het alphabetisch ingerichte „Aanhangsel".

Sluiten