Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

ej>o\ F n gel and. 240 « kosten £ 68.15.8; wat is dan de prijs van 392 55S) Engeland- V», £5.12.- k„„pt «en 112V*: — W» —

«d. Hoe.wl * 1» »» "«<*» '<"» £ 2-U'6' B"

jttoi ui» pp*i som van £ 20,12.6 betaalt?

™ïi&lEn «eland. In 22 o. gelegeerd goud vindt men lftwr koper; hoe555) Engel . . 15 ^wts van het mengsel?

«LS-u* «£2i,s„-r '•in,ts'taei

£ 13.11.8 onkosten berekend; hoeve®1 ^^llTbetaalt, wat

557) Engeland. Als men voor 1 ton en 7 cwt *.

" RKfL"fn«e 1 and bosten £ 4.3.4. Bepaal de waarde van 360®.

f59 Engeland. Voor 2 ft»., 4 o* 3 «r. en 13 <* ontvangt menbj, ver-

v £ 222 8 1U hoe groot is het verkoopsbedrag van 3 ^ 2 2rs en 10 U?

koop L 11UÖ .vii* Pi 10 — vracht; wat betaalt

560) Engeland. Voor 16 cwt betaalt men £ 1.10. jracni,

17 3 21

* m Nedjudië. hoeveel IIA is gelijk ™v\l°Zl7oiaZZrÜ 1 paal gelflk is aan 1506,943 M, terwj _ ^ ^ ^

563) Ned. Indië. In het verkeer re ^ ^ ig aan 50i8 KG?

avdp. Hoeveel KG heeft 1 pico , a J ° Februari 1873 werd de

564) Ned. Indië. Bg regeenngsbeslmtt van ^ dete gegevens to inhoud der Indische kan vastgesteld op 1,5751.. ' ^ ^ L fm betaalt? prijs van 1 Ind. kan arak, als men v verdeeld in 6 usbeck a

565) Egypte. Te Kairo wordt 176L. 2 kela a 2 r«66« envoor het ^ ^ en , M Hoeveel HL zijn, naar deze gegevens geig en 10 libras,

j*0 r >" tz ■«-» • -=»

arrobas a 25 libras »hivvund — 20 Uspund d I6pund is, bepaal

ari™ * — - ■ r - "s m" '#or 1

skippund 2 lispund en 8 pund 295,50 kronen betaalt.

SfePP ' b) Omgekeerde regel van dneen.

§ 119. Men noemt een grootheid om J®*®erd met die andere,

ir;:'C? jïi——

Grootheden, die omgekeerd evenredig zijn, komen meermalen voor. Zoo heeft men bijv.^ zeieren interest afwerpt, is

Sluiten