Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar de breedten omgekeerd evenredig zijn met de lengten, vindt men het antwoord op de gestelde vraag uit de evenredigheid:

inches inches

ia •• ^ = Vs •• *

of x — 32.

Tweede oplossing. Uit de voorgaande oplossing word]

de volgende afgeleid. De derde term van de tweede evenredigheid is gelfl aan den vierden term der eerste. Men kan de evenredigheden dus als volgt

schrijven:

16,80 : 20,48 = 28 : xt ia '• ii = 1 x'

Vermenigvuldigt men nu de overeenkomstige termen met elkaar i§ U3i, dan verkrijgt men:

16,80 X ia : 20,48 X -fa = 28 X Xi '■ xi X x,

of, als men den derden en den vierden term door xl deelt § 112): 16,80 X ir> ■ 20,48 X i* = 28 : x,

waaruit weder wordt afgeleid: x = 32. , n(lon

Derde oplossing. Het vraagstuk kan ook zonder evenredighed

worden opgelost, bijv. als volgt:

\ls 30 yards f 16,80 kosten, is de breedte 28 inches

28

, 30 , n 1)— i i i " 16,8

20,48 X 28

,30 i * 20,48 „ , , » 16,8

30 X 20,48 X 28 , 1 yard , 20,48 kost, „ , , ~ jgg "

30 X 20,48 X 28 _32i , 32 yards , 20,48 kosten, , , , 32 x 16,8

Zie verder de opmerking bij de derde oplossing van voorbeeld N0.^ 554. 157) Als men voor 560 balen koffie gedurende 4 maanden ƒ78,40ƒ huur betaalt, voor hoeveel balen betaalt men dan in 6 maanden f 176

Volgt men hier de redeneering, voorkomende in de eerste oplossing van voorbeeld N°. 156, dan vindt men:

balen balen } X 78,4 : i X 176,4 = 560 : x x — 840.

Zie verder de opmerking bij voorbeeld N°. 15».

Sluiten