Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 130. Vraagstukken. xi

614i Wat is, zonder onkosten, de prijs van 16 M linnen te Amsterdam, als een stuk van 45 yards te Londen 1 £ 16 s kost, 32 M gelijk zjjn aan 35 yards en 10 £ betaald worden met ƒ120,60?

6151 AVat is te Botterdam de prijs van ^ KG, als men te Londen voor 4 Hl' avdp, met inbegrip van alle onkosten, 2 s en 7 d betalen moet, 112 « avdp gelijk zijn aan 50,8 KG en 1 £ een waarde heeft van ƒ12,12?

616) Wat is te Weenen de prijs, zonder onkosten, van 100 KG tarwe, als 500 U' avdp te Londen met 31 s en 6 d betaald worden, 1<8 avdp = 453,6 G en 10 £ — Ko/w 237,— is?

617) Wat is te Hamburg de prijs van 25 <ffi, als 100 KG te Parijs 175 francs kosten en 100 francs een waarde hebben van 81 Beichs-Mark, terwijl de onkosten buiten rekening blijven?

6181 Als 28 yards te Londen betaald worden met £1.15.—, 32 M gelijk zijn aan 35 yards en 1 £ gelijk is aan ƒ12,04. wat is dan de prijs per Amsterdamsche el van 69 cM, de onkosten buiten rekening gelaten?

619/ Hoe hoog komt te Amsterdam ^ KG zonder onkosten te staan, als men voor 1 cwt te Londen £ 7.4.8 betaalt? 1 cict — 50,8 KG; l£ — ƒ12.

620' Bij de scheepsmeting wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de Engelsche register-ton, die een inhoud heeft van 100 cubic feet. Als nu 1 yard — 3 feet — 0,91439 M is, hoeveel M3 inhoud heeft dan de registcr-ton ?

6211 Hoeveel kopeken kost 1 arschin te Petersburg, als te Londen een stuk van 24$ yards met £ 1.5.— betaald wordt en als verder 9 arschin — = 7 yards en 1 roebel van 100 kopeken — 24f\ d is?

6221 De pik hindaseh te Alexandrië kost 9 piasters en 10 para. Hoeveel Ko/iv betaalt Weenen voor 1 M zonder onkosten? 1 pik — 0,638 M; 1 £ = 96 piasters a 40 para en 10 £ = 250 Kojw.

6231 Een Engelsche imperial gallon kan 10 W avdp gedistilleerd water bevatten en heeft een inhoud van 4,54 L. Hoeveel KG zijn gelijk aan 1 cwt van 112 tf avdp ?

6241 Hoeveel KG zijn gelijk aan een Amerikaansche cwt van 112 als 1 Amerikaansche of Engelsche kubieke voet gedistilleerd water 1000 ounces weegt en 16 ounces gelijk zijn aan 1 *8? 1 yard — 3 feet — 0,91439 M. 624*) En hoeveel KG zijn gelijk aan 1 cwt van 100 "8? 2)

l) Yoor vreemde munten, maten en gewichten raadplege men, zoo noodig, het alphabetiscli ingerichte „Aanhangsel".

2i In sommige streken vau Noord-Amerika, ten deele ook in New-York, Massachusetts en Connecticut, verder in Texas, is 1 cwt — 100 cffi, elders = 112 cil\ Bij de prijsnoteering van goederen te New-York js 1 ton van 20 cwt steeds = 2240 tf, bij steenkolen echter = 2000 ffi.

KNAPfEK, Handelsrekenen. 8e druk. 6.

Sluiten