Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

625) De Russische werst heeft 500 saschen & 3 arschin a 0,71119 M.

27ISr""

f, k S.k e d. m Verder Wat «en Rnssiseb, tM»* 12809,69 EnsS?o7 C«r kubieke d.in, Hoeveel ^ van 6! „„ons »

'"Sj^.r.l'C.Ti' «»S (» hebben de.elfd, .aard, .Is 100» •77 e ai« 1869 sovereians een gewicht hebben van 40 tngel

« ZZÏÏ» » * * ï0"4 100<> Z Zm #»°3'8'242 KG •* 6'018 K0 fli"80Ud

"Z^L^rLrkt „..eert »e» .prima ,»11«» vl<«s.U van Hollandsche runderen op 5 s en 8 d per stone.Met wel en prj Amsterdam komt deze noteering overeen? 1 stone _ 8 * «<p,

« £2's* aan 100 Eng.lsch. « «rif, J.» w • „h ffi de zwaarte heeft van 25,019 Russische of Engelsche kubieke Russisch water en x Engeische kubieke duim gedistilleerd water

duim gedistil > ... . aj j ^qoO troy-grains bevat?

2^«8 iXr»r*fie .Ueid bS bet bevrachten „n bon. de «• 63° Te Christia ^ ^ u yoet lang, 9 duim breed en li duim

Uama Standard, zij ebruikt men als eenheid de Petersburger

a,k in „rCudt. k»bi«k« ™t Hoeveel delen

siï-s-*- h.vat* *~-sïïiïE£,£!=

TZ^Z - H den verkoop van

Bengal-indigo 1

geljk zijn aan 49 ornr« , ; 7000 ,n>.gr<tim = 1 «

:4"Tn2 ÏU = SS» »■ »«•"«'ï0 a,n h" W,MP 8'ÏÏ£! IS1 d" i

„„ 40 EnBel^h»»6« f«' "™Sj' lT"f 12.

•ras ?—«— -5 • - «* »■»

1 - rSSb m=

Sn inttd'van Hoeveel tart* z#n gelijk aan 100 ,•**.*

-irt £KirJ?r £ Vsrrïïi'ifS XÏ

is dan 1 Hederl.-Ind. kan, »».<*.

Sluiten