Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 141. Vraagstukken. 1)

636 i Wat is te Amsterdam de inkoopsprijs van 20 pakken Manilla-tabak, wegende bruto 3706 KG, tarra 7* KG per pak, raffactie 95 KG, a 87* ct

per 4 KG? .. , .

637. Bepaal voor Rotterdam den inkoopsprijs van 25 vaten snuif, bruto

2187 KG, tarra 15 KG per vat, & ƒ7,50 per 50 KG, als de vaten f ,

per stuk kosten. , , , , , ,

6381 Wat is te Londen het inkoopsbedrag van 24 balen wol, bruto

60. 1 . 1, tarra 9 « per baal, & 2 s 7 d per ü?

6391 Te Londen wegen 500 balen peper bruto civt 382 . 3 . U. Als net netto-gewicht ciot 360 . 2 . 4 en het goedgewicht per baal 1 'te bedraagt, hoeveel <8 tarra per baal is dan in rekening gebracht?

6401 In 1887 was te Amsterdam het bruto-gewicht van 500 balen Javakoftie 30724 KG en de tarra 3°/o: hoe groot was toen het netto-gewicht? Tegenwoordig bedraagt de tarra 1* KG per baal; hoe groot is nu het

netto-gewicht? . T

641 Hoeveel is te Rotterdam het netto-gewicht van 403 kranjangs Java-

suiker. als het bruto-gewicht 90365 KG en de tarra 8®/o bedraagt? ^

6421 Te Stettin verkoopt men 77 vaten olijfolie, n.1. 33 vaten, bruto 44245 8; 22 vaten, bruto 13647 'U'; 22 vaten, bruto 9824«. Hoe groot is het netto-gewicht, als de tarra voor vaten boven 1000 « 14 o/0 voor vaten

van 500 tot 1000 « 15 ®/o, voor vaten onder 500 ^ 16 ï 6431 Te Hamburg staat men op een partij van 300 balen Ceylon-koffie,

wegende bruto 43686 % * °/o goedgewicht en 980 <® tarra toe. Hoeveel

weegt de partij netto?

6441 Amsterdam verkoopt 140 balen Tinnevelly-katoen, bruto 1/550 KG,

tarra 5 °/n, a 29i ct per * KG. Hoe hoog is het verkoopsbedrag?

6451 Bepaal in percenten de tarra, die men te Rotterdam geniet op een partij Oost-Indische katoen, als het bruto-gewicht 4725 KG, het nettogewicht 4489 KG bedraagt. . . ~r

646) Van een partij suiker te Amsterdam is het netto-gewicht 11164 KG en de tarra 971 KG. Hoeveel percent tarra is hierbij toegestaan?

647) Hamburg verkoopt 200 kranjangs Java-suiker met 1 ,/0 goedgewicht en 12°/0 tarra (van het bruto-gewicht ) en vindt, na aftrek van het goedgewicht, 103922 18. Hoe groot is het bruto- en hoe groot het netto-gewicht.

6481 Wat is te Rotterdam het netto-gewicht van 100 balen Amerikaansche katoen, bruto 19729 KG, tarra 4»/0, raffactie 2°/0 (van de rest).

649) Rotterdam koopt op promesse van 3 maanden 100^ balen Amenkaansche katoen, bruto 19144 KG, tarra 4 °/0, a 32 ct per * KG en be a voor het promessezegel ƒ6. Hoe groot is de promesse?

i) Voor vreemde munten, maten en gewichten raadplege men. zoo noodig, het alphabetiseh ingerichte „Aanhangsel .

Sluiten