Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ102 factuurbedrag komt overeen met ƒ100 van de som van inkoop en onkosten.

ƒ 1 factuurbedrag komt overeen met ƒ ^ van de som van 'nkooP en onltosten-

100 4712,40X100 ƒ4712,40 factuurbedrag komt overeen met 4712,40 X ƒjq2—' 102

— ƒ4620 van de som van inkoop en onkosten.

Inkoopsprijs + onkosten = ƒ 4620 Onkosten = , 220 Inkoopsprijs = ƒ 4400.

Tweede oplossing. De commissionnair voegt bij elke ƒ100 van het met de onkosten vermeerderde inkoopsbedrag ƒ 2 commissie, waardoor een factuurbedrag van ƒ102 verkregen wordt. Zoo dikwijls dus ƒ 102 factuurbedrag in het geheele factuurbedrag begrepen is, zoo dikwijls is ƒ 100 inkoop plus onkosten in de onbekende som van inkoop en onkosten begrepen. Men heeft derhalve: factuurbedr. factuurbedr. ink. -j- onk. ink. -|- onk.

ƒ4712.40 : ƒ102 = fx : ƒ100 ~ x = 4620.

Het inkoopsbedrag, vermeerderd met de onkosten, is ƒ4620, dus is de

inkoop ƒ4620 - ƒ220 = ƒ4400.

Opmerking. Zie § 75 voor de deeling door 102.

177) Het netto-provenu eener verkooprekening bedraagt ƒ18560,93, de commissie 2 °/o en de som van de overi9e onkosten ƒ1141,66. Hoe groot

is het bruto-provenu'?

Bruto-pr. — commissie — onkosten = Netto-provenu.

Bruto-pr. — commissie = Netto-provenu -f- onkosten.

Bruto-pr. — 2 °/0 van 't bruto-pr. = ƒ 18560,93 + ƒ 1141,66 98 »/o . . » = • l»702'59

98 —

19702,59 1 o/0 van 't bruto-pr. = / —gg

100

19702,59 /oaiai £Q

Bruto-provenu = 100 X f gg — ƒ20104,68.

Opmerking. Zie § 74 voor de deeling door 98.

Los het vraagstuk ook op met behulp van een evenredigheid.

178) Een commissionnair laat, om zijn committent het netto-provenu eener verkooprekening, groot ƒ44615,20, te voldoen, door zijn makelaar een wissel koopen, waarvoor hij 1 °/oo courtage betaalt. Hoe groot is het wisselbedrag, De wissel moet zoo groot zijn, dat de som van het wisselbedrag en de

ij Zie Hoofdstuk V, ei, waar een eenvoudige bepaling van den wissel gegeven wordt. In Hoofdstuk IX komt de wissel uitvoeriger ter sprake.

Sluiten