Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12^ KG a 14 ct (per $ KG), getoonde monsters 13^ KG a 7 ct (per ^ KG), contant 1 °/0, repareeren, schuitvracht en expeditie ƒ47,70, courtage 1 /„, commissie U°/«. Hoe groot is het factuurbedrag? *)

7891 Botterdam ontvangt van Batavia factuur over 200 kisten gom-damar, netto 206,11 picols k Ind. ƒ 38,50 (per picol), 200 kisten h. Ind. ƒ 1,25 per stuk, ontvangen, wegen, merken, prauw- en koelieloon, verschepen Ind. ƒ93 75, courtage A °/o. monsters per mail, telegrammen en kleine onkosten Ind. ƒ27,33, commissie 2£ °/o- Voor welk bedraS wordt Rotterdam gedebiteerd?

7901 Amsterdam koopt voor Parijs 10 kisten parelmoer, netto 525 KG a ƒ120 (per A KG), contant °/0, courtage ^ °/0, ontvangen, wegen en verzenden ƒ10, commissie 1* «/o- y°or welk bedrag wordt Parijs gedebiteerd?

791) Londen verkoopt voor rekening van Botterdam 50 kranjangs Javasuiker, bruto cwt 275.1.14, goedgewicht 1 « per kranjang, tarra 30 ffiper kraniang, a 30 s (per cwt), contant 1 °/0> vracht en premie £ 7.18.3, lossen en opslaan £ 1.6.2, courtage ^ °/o. wegen en afleveren £ 1.4.5, pakhuishuur en brandassurantie £-.14.1, commissie 2 °/0. Hoe groot is het netto-provenu?

792i Een « zilver kost by inkoop te Petersburg 14,65 roebels. Wat is de prijs van 1 KG hg verkoop te Amsterdam, als 1 « = 409,512 G, 100 roebels = ƒ125 zgn, de onkosten 1^ °/o van den inkoop bedragen en e

winst op 5 °/o gesteld wordt?

7931 Amsterdam koopt voor Hamburg 17/4 kisten thee, als volgt: 8/4 is en Java Hysant, bruto 381^ KG, tarra 10 KG per (1/4) kist a 57 ct (per T KG); 9/4 kisten Java Souchon, bruto 434 KG, tarra 9£ KG per (1/4) kist h '5 ct ' P" i KG). De kooper geniet 1 °/0 korting en restitutie van rechten over bruto 832* KG met 25 % tarra a ƒ 25 (per 100 KG), en betaalt 40 ct wikgeld per 11/41 kist, ƒ 18,50 voor onkosten van verzending en 1^ °/0 commissie. Hoe groot is ie factuurbedrag? (Zie de noot b\j No. 679 van § 143).

794) Botterdam verkoopt voor rekening van Batavia 82 kisten gom-damar a s volgt: 32 kisten, bruto 2366 KG, tarra 446 KG h. f 49,53 (per 50 KG), contant 11 o/.; 37 kisten, bruto 2690 KG, tarra 524 KG a ƒ 46,53 (per 50 KG), contan U o/0; 13 kisten, bruto 981 KG, tarra 192 KG a ƒ40,55 (per 50 KG), c°ntant li o/ . de onkosten bedragen: vracht ƒ356,55, ontvangen en opslaan ƒ 19,91, storten en tarren ƒ37,80, wegen en afleveren ƒ9,20, pakhuishuur en brandassurantie ƒ 5,67, kleine onkosten ƒ4,49, courtage l£7o, commissie 1 /0.

Bereken het netto-provenu. . T

795) Amsterdam koopt voor rekening van Londen 100 kranjangs Javasui er, bruto 27905 KG, tarra 8°/0, a f 32 (per 100 KG), registratie 1°/0, contant li /o. ontvangen, wegen en verschepen ƒ67,20, assurantie ƒ 9000 a i0/0, polis ƒ1, , kleine onkosten ƒ 17,50, commissie »/<>• Hoe hoog is het factuurbedrag?

1} Getoonde monsters komen bjj de veiling in handen van gegadigden, zgn dientengevolge min of meer beschadigd en worden daarom tegen den halven prijs aan den kooper geleverd.

Sluiten