Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veren ƒ 12,—, courtage ^ °/«, rente van bovenstaande onkosten 105 dagen a 5 °/0, (1 jaar = 365 dagen), delcredere 1 #/«. commissie 1 °/0, kleine onkosten ƒ 2,20. Voor welk bedrag wordt New-York gecrediteerd?

811) Rotterdam ontvangt van New-York factuur over 50 kisten spek, wegende netto 22491 « a 13 Amerikaansche cents per <tt. De onkosten Dedragen $ 43,70, de commissie 2 »/0. Als nu 1 KG op 2* « en 1 % ( dollar) op ƒ2,50 gesteld wordt, en Rotterdam 15 °/0 wil winnen, wat is dan de verkoopsprijs per 50 KG?

8121 Londen zendt aan Leipzig factuur over 80 balen Oostindische koflie, als volgt: a) 20 balen, bruto cwt 30.2.5, tarra3 <8.' per baal, goedgewicht 2 tf per baal, a 88 s C d .per cwt); bi 30 balen, bruto cwt 46.3.6, tarra 5 HÉ per baal, goedgewicht 2 « per baal, i 85 per cwty, c) 20 balen, bruto cwt 25.1.7, tarra 5 <«S per baal, goedgewicht 2 « per baal, a 75 s 6 d ( per cwt i; d) 10 balen, bruto cwt 15.3.14, tarra 5 <8 per baal, goedgewicht 2 M per baal a 100 s 3 d per cwt i; contant 1 o/0, courtage *»/<>. ontvangen, wegen en verschepen £3.4.7, commissie 2 °/0. Hoe groot is het factuurbedrag?

813 Wat is te Londen de inkoopsprijs van 60 balen piment, bruto cwt 56. -. 19 goedgewicht 1 <8 per baal, tarra 4 <8 per cwti van de rest i, extra-goedgewicht itret) 4 <B per cwt (van de rest) a 4£d per <ffi met 1 «/„ korting voor contant?

814) Rotterdam koopt van Liverpool 16 vaten palmolie, bruto cwt 19/.1.14, tarra 16 «/ lekkage cwt -.3.16, goedgewicht 7 « per vat, a £ 33.15 per ton, discount 2£ °/0, onkosten van verzending £ 2.8.4, commissie 2 /„.

Hoe hoog is de inkoop?

815. Amsterdam zendt verkooprekening aan Petersburg over '0 last 10£ HL lijnzaad als volgt: 45 last a ƒ325, 22 last 1$ HL a ƒ 320, de rest beschadigd en in veiling opgebracht ƒ352,10, contant 1 ®/0, assurantie /'23000 a 4°/0, polis ƒ1,50, vracht ƒ 20 per last, gratificatie ƒ 20, rechten en paspoort ƒ22,10, lossen, licliter-vracht, harpen en meten ƒ280,95, rente op vracht en kosten: ƒ2500,- 65 dagen a 5 °/0, courtage 60 ct per last, provisie en delcredere 2 «/,. Hoe hoog is het netto-provenu?

816 Amsterdam koopt te Soerabaya: 496 koehuiden, 49,83 picols alnd. y'45 , per picol •; 932 koehuiden, 49,39 picols a Ind. ƒ65; 140 koehuiden, 8,35 picols a Ind. ƒ58; 144 buffelhuiden, 23,33 picols a Ind. ƒ20; 116 hertenvellen, 2,3 picols a Ind. ƒ 25; uitgaande rechten 2 »/0 van de waarde, als volgt: koehuiden 6120 KG a Ind. ƒ0,80, buffelhuiden 1320 KG a Ind. ƒ 0 45, hertenvellen Ind. ƒ 58; prauw- en koelieloon, ontvangen, wegen, vergiftigen en verschepen Ind. ƒ119,80, pakhuishuur en brandassurantie Ind. ƒ13,11, commissie 2^ °/0. Hoe groot is het factuurbedrag >

817. Hamburg geeft Londen verkooprekening over 300 balen Ceylon-kofhe, bruto 43680 «, goedgewicht ^ °/0. tarra 974 , a HM0,99 iper t£), contant Decort. 1 »/„, vracht van Londen op cwt 400.2.4 a 19 s 6 d per ton met 15 »/o premie ü RM 20,50 per £, ontvangen, wegen en opslaan RM 158,80, pakhuishuur RM 30, inkomende rechten ^ °/o van RM42000 met 10 opcenten, courtage !%. provisie 1|° 0. Voor welk bedrag wordt Londen gecrediteerd.

Sluiten