Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

843) £ 1308.6.8 in 1^ jaar è.6°/0- 844) Rs 9750 in 7^ jaar a 5|0/o. 845) £ 216.—.— in 3£ jaar st 4$ %• 846) £ 348.12.— in lf jaar a4°/0.

Hoeveel interest ontvangt men van:

847) ƒ4569,12 in 3 maanden & 4 %. 848) Fr 1675 in 8 maanden a3°/0. 849) ƒ 8980,70 in 4 maanden a 3 °/0. 850) R 19250 in 9 maanden a 4 °/0. 851) RM 4912 in 6 maanden a 4 %. 852) Ko/w 1518,50in2maanden a6%. 853) ƒ9980 in 8 maanden a 4^ %• 854) Pr 9817,60 in 4 maanden a6°/0. 855i R 9875 in 2} maand ^4^%. 856) ƒ4917,60 in 5^ maand a4i°/„. 857) RM9750 in 15 maanden a5 %. 858) iro/w3980,16inl6maandenal^0,'0.

Hoeveel interest geniet men van:

8591 ƒ4500 in 10 maanden a 6°/0. 860) Ko/w 466 in 7 maanden a 6 %>. 861) RM 964 in 5 maanden a5°/0. 862) ƒ1392 in 3^ maand a 5 %. 863) £ 1208 in 8 maanden a 6 °/0. 864) RM 2400 in 8 maanden a 2$%. 8651 Fr 1200 in 3 maanden a 3^ °/0. 866) £ 814 in 15 maanden ü 5%. 8671 Ko/ui 1720 in 7£ maand a 4^%. 868) RA11428 in 53 maanden a3^%. 869) Fr 1236 in 23 maandena4^°/0. 870) £ 708.6.8 in 9 maanden a 4 %.

Bepaal den interest van:

871) .FV 4795,25 in 7maandena 3^%. 872) iTo/M>1617,50inl3maandena4£0/o. 873) £ 725.2.6 in 11 maandena6°/0. 874) RM 9475 in 5 maanden a 3 %. 875) ƒ 1452,60 in 11 maandena4J%. 876) $ 4625,75 in 15 maandena4£%. 877) ƒ846 in 9^ maand a 3^%. 878) R 9315,50 in 1^ maand a3J°/0. 879) Rs 4915.9.4 in 9 maandena4^%. 880) Ko/u> 19860 in 4 maanden a2^%. 881) $ 25412,50in4maandensl7\°Io- 882) £ 1251.17.6 in 2$maand a4^%.

Bereken naar § 168 den interest van:

8831 Fr 734 in 312 dagen a 4%. 884) Ko/w 4100 in 297 dagen a 5%. 8851 S 4125,16 in 117 dagen a 6%. 886) ƒ1650 in 33 dagen a 4^°/0. 887) ƒ5700 in 63 dagen k 2^ %. 888) R 4500 in 14 dagen a 3f°/o.

Bepaal eveneens naar § 168 den interest van:

889) ƒ 4926 in 43 dagen a 1^%. 890) RM 48930 in 25 dagena l^"/o. 891) Fr 45000 in 17 dagen a 4£%. 892) R 2900 in 145 dagen a 2 %• 893) ƒ17196 in 21 dagen a 2^%. 894) RM 17450 in 24 dagen a 2J%.

Pas § 169 toe bjj de berekening van interest over:

895) ƒ875 in 96 dagen a 3^%- 896) $ 942 in 91 dagen a 2^%. 8971 Ko'w 8125 in 94 dagen a 5^°'0. 898) Fr 1884 in 182 dagen a4|°/0. 899. RM 2100 in 194 dagena5f %. 900) $ 4200 in 97 dagen a 4£°/0.

Bereken naar § 170 den interest van:

901) R 1750 in 88 dagen a 4^%. 902 j ƒ 4625 in 160 dagen a 3f %. 903) Fr 1740,60in 120 dagen a2^°/0. 904) Kojw 4960 in 80 dagen a 5 °/«. 905) S 16150 in 195 dagen a4°/0. 906; ƒ2750 in 90 dagen a 5^%.

Bepaal naar § 171 de rente van:

907) ƒ1000 in 65 dagen a 1^%. 908) ƒ2000 in 81 dagen a 3°/„.

Knapper, Hundelsrekenen. 8e druk. 9.

Sluiten